Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı için
Tel Hashomer Klinik Kriterlerine Dayalı Online Araç


Majör Kriterler

Minör Kriterler

mm/saat


Kriterler Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı koymak için ...... .
Not: Çoukluk dönemi ve genç yaşlarda genellikle yalnız ateş atakları ile karakterize bir atipi gösterebilir.
Not*: Tekrarlayan monoartritli bireylerde kesin Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı koymak için ekstradan yüksek ateş,
kolşisin'e olumlu yanıt, aile bireylerinde Ailevi Akdeniz Ateşi öyküsü ve uygun bir genotipin olması kriterleri de göz önünde bulundurulmalıdır.