Akrabalık Derecesi Tespiti için Online Araç

Kısaltmalar

BBb/a - Büyük Büyükbaba/anne kardeşi
- çocuk ekle

*X-kromozomunu paylaşmayan baba/oğul için bu değer %47.54'dür.