Kimerizm Yüzdesinin Kantifikasyonu için Online Araç

Kısaltmalar

BVD - Bilgi verici değil
AE - Analiz edilemedi
Bölge Nakil Öncesi Verici Nakil sonrası Oran (%) Seç A B C D
D8S1179
D21S11
D7S820
CSF1PO
D3S1358
TH01
D13S317
D16S539
D2S1338
D19S433
VWA
TPOX
D18S51
AMELOGENIN
D5S818
FGA